Bruxelles Formation

DataClean zorgt voor hygiënische leer IT plekken in de verschillende opleidingscentra van Bruxelles Formation.

ITFacility-ITreinigingwerkplekken-resultaat3.jpg
BruxellesFormation.jpg

Veilige en hygïenisch IT materiaal voor elke student bij Bruxelles Formation

Bruxelles Formation is de Franstalige overheidsdienst die instaat voor de beroepsopleiding voor volwassenen in het Brussels Gewest. Zij beschikken over een tiental opleidingscentra waar de lokalen zijn uitgerust met ICT-apparatuur, apparatuur die dagelijks door verschillende gebruikers gebruikt wordt. 
 
Sinds enkele jaren doet Bruxelles Formation een beroep op DataClean om gezonde en veilige lokalen te garanderen voor hun stagiairs en hun personeelsleden. Onze IT Cleaning Specalists reinigen op geregelde tijdstippen de computers, toetsenborden, muizen, telefoons en printers in alle klaslokalen en de kantoren van de medewerkers van Bruxelles Formation.
ITFacility-ITreinigingwerkplekken-reinigingtoetsenbord.jpg
ITFacility-ITreinigingwerkplekken-reinigingtelefoon2.jpg
ITFacility-ITreinigingwerkplekken-uniform.jpg