Reken op de waaier aan IT diensten van DataClean

DataClean is uw partner in IT solutions met een waaier aan IT diensten waarop u beroep kan doen. Ontdek snel de vele aspecten waarmee Dataclean u kan verder helpen, uw expert in IT infrastructuur.

Reken op onze IT diensten

Ontdek de mogelijkheden bij DataClean

De IT wereld omvat verschillende takenpakketten en onderdelen. Een belangrijk deel is de infrastructuur wat onder meer de hardware, het netwerk, de schakelingen en andere IT apparatuur omvat. Deze IT infrastructuur vraagt om een correcte en veilige installatie en goed onderhoud voor een optimaal functioneren. Hiervoor kan u rekenen op de verschillende IT diensten van Dataclean.

Onze IT diensten bieden ondersteuning in verschillende takken, gaande van Facility IT diensten, tot Technische IT diensten, aangevuld met Logistieke IT diensten en Staffing IT diensten. Wat deze allen precies omvatten, daar willen we u graag wat meer uitleg bij geven aan de hand van volgend duidelijk overzicht.

Ontdek onze IT diensten

Facility IT diensten bij DataClean

IT dienst reiniging van werkplekken

Onze IT diensten omvatten IT reinigingsdiensten voor werkplekken. Dankzij op deze dienst beroep te doen, kan maximale productiviteit bevorderd worden dankzij een veilige en propere digitale werkplek voor de medewerkers, want een propere werkplek dat vindt iedereen toch aangenamer om goed en efficiënt te kunnen werken. Het grondig reinigen van toetsenborden en beeldschermen en dergelijke is geen overbodige luxe, integendeel, het reinigen van een IT werkplek is heel belangrijk. Een goede reiniging van de IT apparatuur is essentieel. Soms staat men er niet bij stil dat grote hoeveelheden vuil en bacteriën zich weten op te hopen aan uw IT hardware. Na enige tijd kan een professionele computerreiniging of hardware reiniging dan ook noodzakelijk zijn.

IT dienst reiniging van datarooms

Daarnaast omvatten onze IT diensten ook IT reinigingsdiensten voor datacenters, racks, switches en printers. Het kan hierbij gaan om uitwendige of inwendige reinigingen, alsook om dieptereinigingen. Hierbij wordt steevast gebruikgemaakt van professionele reinigingsproducten en tools, alsook mogelijks van geïoniseerde luchtcompressors.

IT dienst verhuis van werkplekken

Bij DataClean kan u terecht voor de verhuis van volledige werkplekken, alsook van losstaande devices. Hierbij kan u ook rekenen op onze IT installatie diensten voor alle type devices. Het kan hierbij gaan om IT apparatuur gaande van PC’s, tot laptops, klavieren, muizen en printers met alle bijhorende accessoires.

IT dienst verhuis van datarooms

Daarnaast kan u bij DataClean ook terecht voor verhuis van dataracks, patchkasten en hele datacenters. DataClean is dan ook gespecialiseerd in het verhuizen van servers en netwerk apparatuur. Met de ervaring en aanpak van DataClean bent u zeker dat alles snel en correct zal verlopen.  

IT dienst opruiming en afval

Verder vormt ook de afvalverwerking en recyclage van alle IT en alle AEEA materiaal een belangrijk gegeven. Ook hiervoor kan u rekenen op de IT diensten van DataClean, zodat alle IT apparatuur veilig kan afgevoerd worden, minder CO2 uitstoot veroorzaakt, gerecycleerd kan worden tot nieuwe grondstoffen, en nadien eventueel terug geconfigureerd of refurbished worden voor hergebruik.

IT dienst kabelmanagement

Een niet onbelangrijke IT dienst is onze bekabelingsdienst en kabelmanagement. Dit bij alle types materialen en van alle mogelijke IT apparatuur, kabels en toebehoren, alsook bijhorend meubilair en tools. Met een toegenomen aantal aan elektronische apparaten en open office-ruimtes, is ook de nood aan een goed kabelmanagement gestegen. Een goed kabelmanagement biedt u en uw medewerkers dan ook een groot voordeel. Kies daarom ook voor onze professionele IT diensten in dit segment.

IT-Diensten.jpg

Technische IT diensten en logistieke IT diensten bij DataClean

Onze technische IT diensten bieden ondersteuning bij device deployment van alle type devices. Het kan hierbij gaan om laptops, smartphone, scanners en printers in alle formaten. Alsook kan het zijn dat we hierbij spreken over een roll-out waarbij volgende taken aan bod komen: installatie, configuratie, implementatie, staging, prestaging, verwijderen of toevoegen van software applicaties, opzetten van accounts, beveiligingsinstellingen, labellen/etiketteren, registreren, inventariseren, databeveiliging, datavernietiging, datawiping, terugname of vervanging van afgedankte oude apparatuur, refurbishing, en herstellingen of vervangen van onderdelen. Onze logistieke IT diensten richten zicht tot volgende zaken: opslag, bevoorrading, leveren en installeren op werkplekken, kantoren, hubs, thuiswerkplekken of -kantoren, alsook etiketteren en inventariseren, afvalverwerking en recyclage en donaties in IT. Bij de onderverdeling van onze technische IT diensten en logistieke IT diensten kan ook terug een onderscheid gemaakt worden in de taken die zich richten tot de datarooms en deze die zich richten tot de werkplekken.

IT care staffing bij DataClean 

HR of staffing IT diensten ten slotte ondersteunen IT organisaties in het aanbrengen van de juiste mensen voor tijdelijke of permanente jobs met een ondersteunend karakter. Het kan hierbij gaan om onder meer helpdesk, digitalisatie van documenten,  IT call centers, allerhande IT projecten zoals roll-out, implementatie, device deployment, kleine herstellingen en andere IT projecten.

Met al deze IT diensten weet DataClean een mooie brede waaier aan mogelijkheden aan te bieden. Daarbij kan u rekenen op onze professionele aanpak en jarenlange ervaring. Maak verder kennis met Dataclean en kom snel het volledige aanbod ontdekken. Gaande van IT en werkplek verhuis, tot kabelmanagement en zelfs uw toestenbord schoonmaken

Reken op de IT diensten van DataClean